Organisatie-Inrichting:
Proces-Management:
Risico-Management:

“Het organisatieontwerp aan laten sluiten bij de operationele-, tactische- en strategische doelstellingen van een organisatie.”
“Procesmanagement is het begeleiden en sturen van een traject naar een gesteld doel, waarbij de oplossing een gedragen resultaat is en tot stand komt door samenwerking van betrokken partijen.”
“het identificeren en beoordelen van risico’s (bijvoorbeeld in een project) en het vaststellen en doen uitvoeren van beheersmaatregelen in een cyclisch proces. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden verkleind.”