Over mij

Ruud wordt gezien als een krachtige, doortastende professional. Hij formuleert helder, durft problemen te benoemen en heeft een praktische, oplossingsgerichte benadering in zijn manier van opereren. Hij streeft korte lijnen na tussen medewerkers aan de basis van de organisatie, middle management en directie. Ruud is deskundig in risico- en procesmanagement en organisatie-inrichting. Hij signaleert snel mogelijkheden tot operationele verbetering en stelt zonodig strategieën bij. Hij is oprecht, heeft oog voor de belangen van klant, bank en collega’s en durft beslissingen te nemen wanneer nodig. Ook als deze niet zo gemakkelijk zijn. De wijze waarop hij communiceert, wordt als prikkelend ervaren en hij wordt gezien als iemand die staat voor vernieuwing.

Aan Ruud heeft u een partner in business.